Η εταιρία ΔΗΜΑΚΟΣ δραστηριοποιείται μηχανουργικές εργασίες και  στην επισκευή, συντήρηση και εμπορία μηχανημάτων και γερανών.